Shop Mobile More Submit  Join Login
Group Info Group Founded 8 Years ago Statistics 1,941 Members
119,497 Pageviews1,913 Watchers

INFO!

:reading: SUBMISSION is CLOSED!
Submissions is closed now :)

Chúng tớ đã đóng phòng tranh rồi nhé :)


:rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose:

:rose: :heart:Welcome to our Facebook: www.facebook.com/pages/Vietnam… :heart::rose:

:rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose:

HAPPY LUNAR NEW YEAR!!! CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!

:reading: Our VIPs:

:iconkasumivy: :iconrabbittheking: :iconcati315: :iconrinmeothichca: :iconkukuchangmin: :iconsplendidriver: :iconkien-biu: :icondolokun: :iconcvbtruong: :iconkinto42: :iconsansaxix: :icon69xuxu69:
Submissions are closed. Please don't submit your works and wait until next week.

If you're a VIP, you can submit into the V.I.P Group folder. If not, please don't :") Read vietnam-community.deviantart.c… to know how to be a V.I.P ~~~

Well, please don't submit into the Challenge folder. Please notice this point ; ; That's the reason why your works have got denied - -"
Thank you and have a nice day :)

------------------------------

Phòng tranh đã đóng rồi, hẹn mọi người tuần sau nhé.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tuần qua. Ngày lành!

Nếu bạn là VIP thì có thể gửi tranh vào folder V.I. P group, nếu không thì đừng nhé :") Hãy đọc vietnam-community.deviantart.c… để biết làm sao để trở thành VIP ~~~

À, làm ơn đừng gửi tranh vào tập tin tên Challenge nha. Chú ý điểm này giùm mình ~ Tranh của bạn bị từ chối là do lỗi này đó nha - -"
The gallery is opened.
Please submit to a suitable folder : )

Thank you :heart:Phòng tranh đã mở, xin mời submit tranh (đặc biệt là các bạn bị deny tuần trước) : )
Và nhớ hãy chọn cho đúng folder bạn nhé ^^
More Journal Entries

Random from Featured

Show your favourite here :D

Recent Journal Entries

Visitors

READ BEFORE SUBMIT please!

Tham gia như thế nào?
Nhấn vào "Join our group".

Làm sao để submit tranh?
Nhấn vào "Contribute Art" và chọn submit vào folder mà bạn muốn

Có thể submit bao nhiêu deviation? Gallery đóng/mở như thế nào?
Chúng ta sẽ có nguyên một tuần để mọi người gửi deviation với số lượng 5 dev một người (gửi quá sẽ bị từ chối). Tuần tiế-p theo chức năng submit sẽ được đóng lại để bọn mình feature số dev đã nhận. Cứ thế chúng ta xoay vòng ^^


Có thể submit những loại deviation nào?
Tất cả mọi thể loại nhưng hãy là tác phẩm hoàn chỉnh nếu là tranh vẽ.

Có thể gởi vào mục Faves không?
Được chứ. Faves đã được xế-p theo từng loại nên hãy chọn đúng folder để gởi.

Nếu có câu hỏi, tôi sẽ hỏi ở đâu?
Xin hãy gởi note. Nếu bạn lười và là câu hỏi đơn giản, comment ở home cũng được :D

----------------------------------------

New FAQ:

How do I join?
Click on "Join our group" please.

How do I submit a deviation?
Click on "Contribute Art" and choose a suitable folder.

How many deviations can I submit?
You will have a whole week to submit with the amount of 5 deviations per member. On the next week, we will stop the submitting function to feature your works.

What kinds of deviation can I submit?
All kinds of them but no sketches or linearts (if you have colored versions) for drawings please.

Can I suggest faves?
Yes.

If I have a question, where can I ask?
Please send note, but if you're lazy and your question is simple, you may comment at the home page :D

Admins

Founder


:iconunusualphoto:

Co-Founders


:iconpansy88::iconoritana::iconkeishizu::icondanghieu:

Moderators


:icongreatufo:

Contributors


:iconcadybrille::iconblackjack0919::iconbigds:

Active Members

Deviants

Affiliates

:iconthe-land-of-borneo::iconinternationalarts::iconnusantara-raya:

Comments


Add a Comment:
 
:iconcuteyukirabitt:
Cuteyukirabitt Featured By Owner Aug 19, 2014
Khi nào phòng tranh mới mở lại vậy?
Reply
:iconcuteyukirabitt:
Cuteyukirabitt Featured By Owner Aug 17, 2014
Group còn hoạt động không vậy, nếu có thì cho em tham gia với
Reply
:iconbichlieulythi:
bichlieulythi Featured By Owner Jun 30, 2014  Hobbyist Artist
lo quá mà lo ghê!
Reply
:iconhuda2212:
Huda2212 Featured By Owner May 12, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Khi nào mới mở gallery lại thế :( lâu nay không thấy hoạt động gì cả :'(
Reply
:iconknguyen1610:
knguyen1610 Featured By Owner Mar 31, 2014
group này còn hoạt động không các bạn?
Reply
:iconmimi121314:
mimi121314 Featured By Owner Mar 24, 2014  Hobbyist General Artist
Hi uh...I noticed the banner flag thingy kind of represents..uh the Vietnamese communist flag.... did I offend anyone?! If so IM SOOORRYYYYY.

P.S. I am Vietnamese... I moved to America at age 5.. which means I can speak Vietnamese but I never learned to write in Vietnamese.
Reply
(3 Replies)
:iconhuda2212:
Huda2212 Featured By Owner Mar 6, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Ôi khi nào phòng tranh mới mở lại thế :'(
Reply
:iconalix1996:
Alix1996 Featured By Owner Mar 2, 2014  Hobbyist Writer
Cho mình hỏi, mình vào có được không vậy?
Reply
:iconh-battousai:
H-Battousai Featured By Owner Feb 18, 2014  Professional Digital Artist
xin chào, mới vào gr có gì mn giúp đỡ nha XD 
Reply
Add a Comment: